Loading...
 

AulaWiki-Tutorial-ScenarioDescription,ca

Suposem que pertanyem a un centre educatiu en el qual s'imparteixen diferents cursos, per a cadascun dels quals existeix un o diversos professors i un grup d'alumnes. Cada curs es subdivideix en grups de treball, per a facilitar la col·laboració dels alumnes en diferents projectes. Els diferents membres de cada grup comparteixen una sèrie de recursos dintre del grup. D'altra banda, cada alumne disposa d'una zona privada de treball associada a cada curs, de manera que pugui disposar dels recursos necessaris per a treballar dintre de cada curs sense interferir amb la resta d'alumnes. Finalment volem que cada alumne del centre disposi d'un espai de treball privat, i global a tot el centre (no lligat a cap curs). A aquest espai és al que denominarem Portfolio (portafoli), permetent a l'alumne organitzar el material que li interessi sobre tots els cursos en els quals participarà al llarg de la seva estada en el centre.

Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Sunday 15 of October, 2006 21:31:12 CEST by Xavi.

Switch Language

Show PHP error messages