Loading...
 

AulaWiki-Tutorial-MyWorkspaces,ca

El mòdul els meus espais de treball és l'encarregat de llistar els espais de treball als quals pertany un usuari.

Image


En aquest mòdul podem distingir dues zones:
  • Espai de treball actual: Mostra l'espai de treball en el qual ens trobem, així com tot els espais de treball fills de l'actual i que tenen la marca d'ocult. Si un usuari pertany al curs d'ofimàtica, i a la vegada, al grup A de alumnes, veurà el mateix que es mostra en la imatge anterior:
    • L'espai del curs d'Ofimàtica com espai de treball actual i actiu, indicant que és l'actiu amb la icona de la carpeta verda .
    • L'espai personal de l'usuari, que és la zona privada associada al curs.
    • I el grup d'alumnes A, al que pertany.
  • Els meus espais de treball: Mostra la llista completa d'espais de treball associats a l'usuari, que no estan ocults.

Sota cada espai de treball es desplega el menú d'opcions que associem al tipus d'espai de treball corresponent.

Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Monday 16 of October, 2006 21:02:53 CEST by Xavi.

Switch Language

Show PHP error messages