Loading...
 

AulaWiki-Tutorial-Introduction,ca

Els espais de treball (Tiki Workspaces), representen una de les principals funcionalitats d'AulaWiki. Aquesta funcionalitat ofereix contextos colaboratius a grups d'usuaris de Tiki, que es poden aplicar a diferents necessitats com poden ser cursos, gestió de projectes, portafolis personals... A continuació es mostren les diferents funcionalitats dels espais de treball mitjançant un exemple pràctic d'un centre educatiu.

Contributors to this page: Xavi and system .
Page last modified on Sunday 15 of October, 2006 21:28:49 CEST by Xavi.

Switch Language

Show PHP error messages